(8 37) 54 94 47 raudondvariokc@gmail.com

Tarmiškos kūrybos festivalis „Tėviškės atradimai“

Tai etnografo Algirdo Svidinsko inicijuotas festivalis apjungiantis tarmiškai kuriančius autorius bendrystei, skatinantis domėtis tarmėmis, jų skirtumais ir panašumais, taip pat, kviečiantis kurti tarmiškai. Festivalis kasmet vyksta balandžio pradžioje Kauno rajono Raudondvario kultūros centre. Jame dalyvauja tarmiškai kuriantys autoriai: Dalia Tamošauskaitė (Zabitienė), Augenijus Zabitis, Juozas Žitkauskas, Aušrinė Zamulskytė, Albina Stravinskienė, Onutė Šarauskienė, Vilija Jurėnienė, Virgina Asnauskienė, Teresė Pučinskaitė-Barkauskienė, Gaudentas Kurila ir kiti. 2021 m. festivalio dalyvių vaizdo įrašai.