(8 37) 54 94 47 raudondvariokc@gmail.com facebook wheelchair

Biudžeto ir finansinės ataskaitos

2024 metų ataskaitos

2024-03-31 Finansinės būklės ataskaita

2023 metų ataskaitos

2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-12-31 Pinigų srautų ataskaita

2023-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2023-12-31 Finansinės būklės ataskaitos

2023-09-30 Finansinės būklės ataskaitos

2023-06-30 Finansinės būklės ataskaitos

2023-03-31 Finansinės būklės ataskaita

2022 metų ataskaitos

2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2022-12-31 Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita

2022-12-31 Pinigų srautų atsakaita

2022-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2022-12-31 Finansinės būklės ataskaita

2022-09-30 finansinės būklės ataskaita

2022-03-31 finansinės būklės ataskaita

2021 metų ataskaitos

2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2021-12-31 Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

2021-12-31 Pinigų srautų ataskaita

2021-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2021-12-31 finansinės būklės ataskaita

2021-09-30 finansinės būklės ataskaita

2021-06-30 finansinės būklės ataskaita

2021-03-31 finansinės būklės ataskaita

2020 metų ataskaitos

2020-12-31 Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

2020-12-31 Finansinės būklės ataskaita

2020-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2020-12-31 Pinigų srautų ataskaita

2020-09-30 Finansinės būklės ataskaita

2020-06-30 Finansinės būklės ataskaita

2019 metų ataskaitos

2019-12-31 Pinigų srautų ataskaita

2019-12-31 Finansinės būklės ataskaita

2019-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2019-09-30 finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2019-07-01 finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2019-03-31 finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2018 metų ataskaitos

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018 12 31 pinigų srautų ataskaita

2018 12 31 grynojo turto pokyčių ataskaita

2018 12 31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 12 31 finansinės būklės ataskaita

2018-08-30 veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitos

2018-07-02 veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitos

2018-03-31 finansinės būklės ataskaita

2018-03-31 veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinė ataskaita 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 10 04

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30d.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d.

2016 metų ataskaitos

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. duomenis

2015 metų ataskaitos

Raudondvario kultūros centro finansų ataskaitos rinkinys 2015 m.

Raudondvario kultūros centro finansų kontrolės būklės ataskaita 2015 m.