(8 37) 54 94 47 raudondvariokc@gmail.com facebook wheelchair

Korupcijos prevencija

Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Raudondvario kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Raudondvario kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Telefonu (8 656) 19219 (darbo valandomis)

El. paštu raudondvariokc@gmail.com

Paštu Raudondvario kultūros centro direktorei, Instituto g. 1A, LT-54130 Kauno r.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

El. paštu pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (8 5) 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.

Anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Telefonu (8 656) 19219 (darbo valandomis)

El. paštu raudondvariokc@gmail.com

Paštu Raudondvario kultūros centro direktorei, Instituto g. 1A, LT-54130 Kauno r.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

El. paštu pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (8 5) 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

KAUNO RAJONO RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2024–2026 METŲ PROGRAMOS

RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021–2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS