(8 37) 54 94 47 raudondvariokc@gmail.com facebook wheelchair

KC istorija

1963 m. įkurti pirmieji kultūros namai dvaro sodybos svirne. Tada susikūrė liaudies dainų mišrus vok. ansamblis, tautinių šokių kolektyvas. Dirbo vadovai: S. Skabickas, L. Kairys. Mišrusis choras, kuris jau repetavo instituto salėje nuo 1960 m. Pirmasis jo vadovas buvo J. Vaičekauskas. Vėliau I. Bataitienė, V. Preikša.

1970 m. buvo atidaryti nauji kultūros namai, kurie veikia ligi šiol.
1971-05-16 įvyko pirmasis Juozo Naujalio mišriųjų chorų respublikinis konkursas. Šie festivaliai vyksta iki šiol.
1974 m. įsikuria Tautinių šokių kol. Jam vadovavo L. Raciborskienė. Vaikų baletas, vad. T. Klubkova, estradinis ansamblis, vad. A.Valutkevičius.

1970 m. direktore buvo paskirta Z. Jurgaitienė. Susikūrė nauji kolektyvai: pramognių šokių, vad. R. Baltaragienė, dramos kolektyvas, kurio vadovės buvo L. Bočienė, V. Kvedaraitė, Z. Jurgaitienė, V. Navickienė. Kaimo kapela, kuriai vadovavo V. Povilaitis, vėliau F. Ragelis. Pučiamųjų orkestro vadovas Č.Germanas, choreografe dirbo N. Bakšenskaitė.
1980 m. direktorė – L. Bočienė. Tuomet kultūros centras garsėjo Žiemos palydų, pirmosios vagos, derliaus, piemenėlio, vaikų gynimo ir kt. šventėmis. Vyko visų meno mėgėjų kolektyvų respublikinės apžiūros. Kultūros centras laimėjo geriausiojo vardą Kauno rajone.
1988 m. Direktorė – G. Funkienė. Su vaikais dirbo V. Aleksiūnienė, R. Šukevičienė.

19772000 m. klubo vedėja, vėliau direktore dirbo J. Pėveraitienė, vadavo R. Palšauskienė. Nuo 1998 m. direktoriumi dirbo Č. Viedrynaitis. Meno vadovais dirbo mok. Skiragis, pučiamųjų orkestro vad. Piškinas, choro vad. I. Bataitienė, V. Preikša, R. Juzikėnas. Dramos kolektyvams vadovavo R. Balsys, A. Remeikienė. Šokių kolektyvams vadovavo: N. Bakšenskaitė, D. Rudaitienė, L. Brogairė, J. Zizienė. Pramoginių šokių vadovais buvo A. Valušis, vėliau J. Chomičienė, S. Valavičius.

Nuo 2002 m. direktorė – Violeta Visockienė.

2008 m. kultūros centras buvo pripažintas geriausiu pirmos kategorijos Kultūros centru respublikoje.
Meno vadovai: folkloro, dainuojamosios poezijos – Algirdas Svidinskas. Liaudiškos muzikos kapelos – Violeta Polianskienė, Jūratė Pėveraitienė. Mišriojo choro –Renata Mišeikienė. Šokių kolektyvų – Jolanta Zizienė (liaudiškų ir šiuolaikinių). Dailės studija – Rimutė Skučienė. Teatras – Lina Žekonienė. Sportiniai ir klasikiniai šokiai – Donatas Bandzevičius ir Aidas Reigis.

2014 m. įvykdyta reorganizacija. Reorganizuoti Kauno rajono Raudondvario, Užliedžių ir Kulautuvos kultūros centrai. Užliedžių ir Kulautuvos kultūros centrai tapo laisvalaikio salėmis.

Nuo 2014 m. Raudondvario kultūros centro direktorė – Jolanta Zizienė.