(8 37) 54 94 47 raudondvariokc@gmail.com facebook wheelchair

Mišrus choras „SVAJONĖ“

Veiklos pradžia: 1960 m.
Narių skaičius: 35
Vadovė Renata Mišeikienė,
tel. (8 610) 26 010
Meninės programos: 
Lietuviškos chorinės ir sakralinės muzikos programos

Choras įkurtas 1960 metais. Pažymint kūrybinės veiklos 45 metų sukaktį, jis pavadintas „Svajonės“ vardu. Kolektyve dainuoja įvairių profesijų ir kartų atstovai. Repertuarą sudaro lietuvių ir užsienio kompozitorių, liaudies, pasaulietiniai ir sakraliniai kūriniai. Per savo gyvavimo metus kolektyvas dalyvavo respublikinėse ir regioninėse, Kauno miesto ir Kauno rajono dainų šventėse, chorinės ir sakralinės muzikos festivaliuose.

Koncertiniai maršrutai driekėsi į Estiją, Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją, Latviją, Lenkiją, Kaliningrado sritį. Choras nuolat dalyvauja bendruomenės ir parapijos renginiuose. Prisideda organizuojant tradicinį Juozo Naujalio mišrių chorų festivalį Raudondvaryje.
Kolektyvas 2009 m. 2014 ir 2018 m. dalyvavo Lietuvos dainų ir šokių šventėje,
Per daugiau kaip 50 metų prie choro dirigento pulto stovėjo ne vienas vadovas: J. Vaičekauskas, V. Naraškevičius, I. Bataitienė, V. Preikša, S. Ruzgienė, R. Juzikėnas, A. Bagočienė.

 

Nuo 2007-ųjų rudens „Svajonei“ vadovauja Renata Mišeikienė.
Choro koncertmeisterė Ieva Lukšienė.

Baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, chorinio dainavimo specialybę, turi choro dirigentės ir mokytojos kvalifikaciją (1989 m.).
1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, chorinio dirigavimo specialybę ir įgijo choro dirigento kvalifikaciją.
Suteikta kultūros ir meno vadovo II kvalifikacinė kategorija.
Vadovauja mišriam chorui „Svajonė“. Dalyvauja chorų vadovų praktinės veiklos vertinime, Kauno rajono kapelų vertinimo komisijos darbe. Kauno miesto ir Kauno rajono dainų švenčių dirigentė, Kauno rajono dainų ir šokių šventės „Graži tu mano, brangi Tėvyne“ (2012 m.) vyriausioji dirigentė.