(8 37) 54 94 47 raudondvariokc@gmail.com facebook wheelchair

Folkloro ansamblis „Piliarožė“

Veiklos pradžia: 1997 m.
Kolektyvo meninio lygio kategorija – II kategorija.
Narių skaičius:
20
Pasiekimai: daugkartinis Dainų švenčių, respublikinių festivalių ir konkursų dalyvis.
Kredo: Rask Lietuvą savyje.
Vadovas Vilius Marma, tel. (8 616) 13 944.
Meninės programos:
Vėlių pagerbimo programa „Oi toli toli“. 1 val. trukmė, Rasų šventės dainų programa. Kartu su apeigomis ir šokiais. Advento programa. Šokių programa.

Vadovas Vilius Marma

Kauno rajono Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblis „Piliarožė“ didžiausią mūsų kultūros turtą – tradicines dainas, šokius ir tradiciniais instrumentais atliekamą lietuvių liaudies muziką – puoselėja nuo 1997 m. Ansamblio įkūrėja ir pirmoji vadovė – šviesios atminties, Lietuvos kultūrologė, folkloristė Vilma Čiplytė. Nuo 2005 iki 2017 m. ansambliui vadovavo bardas, folkloristas Algirdas Svidinskas. Šiuo laikotarpiu jam yra talkinę Saulius Valavičius (2013-2016 m.), Andžela Mickutė (2016 m.), Vilius Marma (2016 m.), Ieva Žekevičiūtė (2017 m.). Nuo 2018 m. ansambliui vadovauja Vilius Marma. Jam esant Erasmus+ mainuose vadovavo etnomuzikologė Milda Morkūnaitė (2019-2020 m.).

Šiuo metu ansamblį sudaro 20 raudondvariečių ir aplinkių miestelių žmonių. Ansamblis repetuoja kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 1800-2100. Jose visada esi laukiamas ir tu!

Ansamblis yra paruošęs šias programas:
• Onutės Ajauskienės išsaugotos dainos.
• Vėlinių laikotarpio programa „Oi, toli, toli…“.
• Rasos šventės programa „Oi, ta, ta“.
• Užgavėnių programa „Štrampadrylum“.
• Jorės programa „Atrakink žemę“.
• „O kap aš buvau“ mokytojos, kraštotyrininkės Emilijos Stanikaitės keliais“.
• Pavasario ir Velykų laikotarpio dainų programa „Pavasaris pavandenis“.
• Kiaušinių marginimo edukacija.
• Advento-Kalėdų laikotarpio „Oi, an lauko“.
• Etnografinių regionų (dainų, šokių, muzikos ir kostiumo pristatymo) programa „Kur aisiu, aisiu“.
• Karinių-istorinių dainų programa „Arti pa gojų“.
• Tradicinių šokių programa „Su panela šoku“.

 

Ne vieną teminę programą paruošusi „Piliarožė“ aktyviai dalyvauja ne tik vietos bendruomenės ir Kauno rajono kultūriniame gyvenime. Ansamblis koncertuoja visoje šalyje, yra dalyvavęs Dainų šventėse (2009m., 2014 m., 2018 m.), tarptautiniuose fokloro festivaliuose „Skamba, skamba kankliai“, „Atataria lamzdžiai“, „Žalias ąžuolėlis“, „Iš tėvonijos versmių“. Kolektyvas kasmet mini svarbiausias kalendorines šventes: Užgavėnes, Jorę, Rasas, Vėlines, Kalėdas. Kasmes organizuoja priešadventinę ir pusiaužiemio vakaronę.

 

Koncertuose ir šventėse „Piliarožė“ puošiasi ne tik lietuvių tautiniais kostiumais, bet ir archeologiniais kostiumais. Ansamblio repertuarą sudaro senosios tradicinės dainos, instrumentinė muzika, šokiai. Atlieka seniausius tradicinės instrumentinės muzikos kūrinius, gieda ir groja sutartines. „Piliarožė“ instrumentinę muziką atlieka senaisiais tradiciniais instrumentais – kanklėmis, ratukinę ryla, manikarka, lumzdeliu, dambreliu, skudučiais, daudytėmis, ragais, kiaule, ir naujesniais tradiciniais instrumentais – smuiku, armonika, dūdmaišiu, cimbolais, basedla, būgnu.

Smagus „Piliarožės“ ansamblis visuomet pasirengęs praturtinti ir Jūsų organizuojamą šventę – savo dainomis ir šokiais išjudinti tiek jauną, tiek pagyvenusį.