2022-11-23

Kulautuvos bažnyčioje per Šv. Mišias giedojo ir koncertą dovanojo mūsų draugai, kaimynai choras ,,Svajonė” iš Raudondvario, vad. Renata Miseikiene. Taip paminėjome Šv. Cecilijos muzikantų globėgos dieną. Nuoširdžiai dėkojame, buvo labai gražu.