2022-11-14

Lapkričio 11 d. Raudondvario kultūros centre vyko tradicinis padėkos vakaras „Visada kartu“. Kaip ir kiekvienais metais buvo už ką padėkoti. Pilnoje žiūrovų salėje, aidint plojimams įteikta 11 nominacijų ir padėkų.
• Už bendradarbiavimą KEKS 2022 projekte „Raudondvaris – šiuolaikinė seniūnija“ ir skaniausią kiaušinienę baigiamojo renginio metu
Raudondvario kaimo bendruomenės centrui
• Už bendradarbiavimą KEKS 2022 projekte „Raudondvaris – šiuolaikinė seniūnija“
ir šviesos nešėjų vaidmenį baigiamajame renginyje
asociacijai „Raudondvariečių bendruomenė“
• Už bendradarbiavimą KEKS 2022 projekte „Kulautuva – šiuolaikinė seniūnija“
ir muzikinio spektaklio „Ar atgimsi tu nauja nata ?“ sukūrimą.
Kulautuvos bendruomenės spektaklio kūrybinei grupei.
• Už bendradarbiavimą KEKS 2022 projektuose ir Griežlės dienos , kvepiančios Kino pavasariu organizavimą
Užliedžių bendruomenės centrui
• Už pagalbą, viešinant Raudondvario kultūros centro renginius
Skirmantui Staniuliui
• Už meilę teatrui ir aktorinį meistriškumą vedant renginius
Justinai Kasiulytei
• Už nuoširdų muzikinių kūrinių atlikimą Užliedžių laisvalaikio salės renginiuose
Jonui Mikšai
• Už visokeriopą pagalbą organizuojant kultūrinius renginius Užliedžių seniūnijoje
Kristinos ir Marijaus Kasiulių šeimai
• Už atstovavimą Kulautuvai Fliuksus festivalyje „Kopimas į Parodos kalną“ ir nepakartojamą baleto numerį
Audriui Zakarauskui
• Už muzikines dovanas Kulautuvos bendruomenei
Sigutei Mikalauskaitei-Garšanovei ir Povilui Garšanovui
• Už ilgametę kūrybinę veiklą puošiant kultūrines erdves, įgyvendinant vizualinius sprendimus , organizuojant parodas.
Rimutei Skučienei
Visus susirinkusius sveikino Kauno rajono tarybos narys Algirdas Navickas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Rikteris, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai Ona Adamonienė, Turizmo, verslo ir informacijos centro direktorė Raminta Popovienė. Padėkota buvo ne tik nominantams, bet ir Raudondvario, Kulautuvos, Užliedžių vaikams ir jaunimui, kurie prisideda prie kultūrinės veiklos, padeda organizuojant renginius. Išskirtinis dėmesys buvo skirtas kultūros centro dailininkei – scenografei Rimutei Skučienei. Renginio metu atidaryta jos tapybos darbų paroda „Tik tiek…“.
Visiems susirinkę gavo po dovaną- ekologišką drobinį pirkinių krepšelį su logotipu, o pati didžiausia dovana- nuostabus Raudondvario kultūros centro darbuotojų – Andželos Mickutės, Martyno Beinario, Martyno Stankevičiaus koncertas. O pati didžiausia staigmena- garso ir šviesų operatoriaus Giedriaus Paškevičiaus soliniai operiniai kūriniai.
NORIME NUOŠIRDŽIAI PADĖKOTI RENGINIO METU TALKINUSIEMS SAVANORIAMS : Prie pulto sėdėjusiems – Laurai Ambrulevičei, Nojui Vyšniauskui, dovanas dalinusiems- Liepai Patinskaitei, Gabijai Jurelytei, Augustei Čepšytei, Rapolui Patinskui, renginį fotografavusiems- Ingai Sinkevičiūtei ir Aisčiui Žukauskui. Už paskolintas gėles scenografijai dėkojame „Gėlių nameliui“.