(8 37) 54 94 47 raudondvariokc@gmail.com facebook wheelchair

Pusiaužiemio vakaronė

Tai Kauno rajono ir miesto folkloro ansamblių tarpusavio bendrystės šventė, kurioje skamba gražiausios ansamblių dainos, žaidžiami žaidimai, ratuojami rateliai ir šokami trankiausi šokiai. Šią vakaronę organizuoja Kauno rajono Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblis „Piliarožė“, vakaronės pradininkas etnografas Algirdas Svidinskas. Vakaronėje kasmet dalyvauja Kauno rajono Babtų kultūros centro Vandžiogalos laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Griežlė“, tradicinės muzikos kapela, Kauno kultūros centro folkloro ansamblis „Gadula“, sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“, Kauno miesto folkloro ansambliai „Alda“, „Liktužė“. Vakaronė vyksta artimiausia šeštadienį po pusiaužiemio, t. y. sausio 25 d., Kauno rajono Raudondvario kultūros centre.