2022-10-13

Šiltas bendrystės vakaras vyko Raudondvario kultūros centre. Jame buvo pristatyta Raudondvario senjorų kūryba : Reginos Bukauskienės ir Aldonos Pečiukaitienės siuvinėjimo darbai, Virginijos Elenos Sakalauskienės karpiniai, Albinos Stravinskienės skiautiniai ir siūti žaisliukai. Raudondvario teatro aktorės skaitė senjorų kūrybą. Skambėjo L. Milčiaus ir V. E. Sakalauskienės eilės. O A. Stravinskienė aukštaitiška tarme skaitė savo nepakartojamus apsakymus iš kurių juokais leipo visi žiūrovai. Muzikinę programą dovanojo Kauno rajono meno mokyklos fleitos ir vokalo klasės mokiniai. O programą užbaigė Kauno retro ansamblis „Randevu”