2024-05-06

Kulautuvos bažnyčioje skambėjo gražiausios giesmės ir dainos mūsų mylimoms Mamytėms. Koncertą dovanojo Andžela Mickutė. Ačiū visiems kas buvote ir klausėte.