2024-03-25

GIRAITĖS BAŽNYČIA STOVĖS ANT GALILĖJOS AKMENS
🔹Antradienį, šeimos globėjo Šv. Juozapo dieną, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pašventino Giraitės Šventosios Šeimos bažnyčios pamatus.
🔹Iškilmingoje ceremonijoje taip pat dalyvavo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Kauno vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas ir visas būrys kunigų.
🔹Giraitės Šventosios Šeimos bažnyčios parapijos klebonas Tomas Trečiokas pasakojo, kad kertinį akmenį iš Izraelio, nuo Galilėjos ežero, prie kurio vaikščiojo Jėzus Kristus, 2008 metais parvežė kunigų delegacija su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi priešakyje.
Į bažnyčios pamatus taip pat buvo įmūryta kapsulė, kurioje ateinančioms kartoms paliktas pirmojo akmens padėjimo aktas.
🔹Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pastebėjo, kad Giraitės bendruomenė savo gerais norais, pasiryžimu ir darbais rodo, kokia jiems svarbi ši vieta. „Tai labai jauna bendruomenė, kuri nori ne tik gražiai gyventi, bet ir dvasiškai tobulėti. Kunigui Tomui, bendruomenei ir mums visiems linkiu kantrybės ir ištvermės siekiant kilnaus tikslo“,– kalbėjo meras.
🔹Po maldų, Užliedžių mokyklos pradinukų ir ansamblio „Piliarožė“ pasirodymų ant pakylos vėl užkopė K. Kėvalas ir T. Trečiokas, kurie teikė padėkas aktyviems bendruomenės nariams, statybininkams, talkininkams, Kauno rajono savivaldybės vadovams, rėmėjams – visiems, kurie darbais, lėšomis ir kitokiais būdais prisideda prie šventovės statybų.
🔹Pirmieji šiame ilgame sąraše buvo šešiametis Mykolas Šileris, iš savo taupyklės būsimai bažnyčiai paaukojęs 20 eurų, ir Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, kuris padėjo rasti šventovei sklypą ir darė viską, kad prasidėtų jos statybos. „Dėkoju merui kaip žmogui, kuris suprato situaciją ir visą laiką buvo su mūsų bendruomene“, – kalbėjo T.Trečiokas.
Edmundo Mališausko nuotr.