(8 37) 54 94 47 raudondvariokc@gmail.com facebook wheelchair

Jaunimo klubas „Veikama“

Jaunimo klubas „Veikama“.

„Veikama“ yra neformalaus ugdymo ir organizuoto laisvalaikio centras, tenkinantis Raudondvario vaikų ir jaunimo užimtumo, estetinius ir dvasinius poreikius, ugdanti laisvą, iniciatyvią ir kūrybingą asmenybę, besivadovaujančią bendražmogiškomis, pilietinėmis ir tautinėmis vertybėmis.

Vadovas Julius Janušauskas.

Tel. (8 650) 42 050.